Начало
Бета версия

Българско историческо дружество

Българско историческо дружество

 

 

Българското историческо дружество е основано на 9 ноември 1901 г. През 1949 г. по решение на ЦК дейността му е преустановена. Дружеството се възстановява през 1964 г., през 1991 г. отново прекратява дейността си. Архивите на дружеството се намират някъде в казармите при ГЩ на Българската армия на 6 км в София.

 

Уредба на Историческото дружество в София.

Образува се въ София Историческо дружество от професори и учители по история, география и литература. Целта на дружеството е:

а) Да обсъжда въпроса по преподаването на история, география и българска литература;
б) Да изслушва съобщения по развитието и новите посоки на историческата наука;
в) Да изслушва реферати и научни издирвания по всеобщата и отечествената история.

Дружеството прави своите срещи в Университета.
Дружествените работи се ръководят от бюро: предеседател Д. Д. Агура, членове В. Златарски и Н. Станев.

Дружеството приема членове и учители извън София. Изпратените реферати, бележки, издирвания и пр. се четат на срещите. Направените бележки се изпращат писмено на автора.

Членовете на дружеството:

Д. Д. Агура, В. Златарски, А. Иширков, Д. Илков, Юрд. Иванов, Н. Станев, Юрд. Трифонов, Ст. Станимиров, Г. Василев, Н. Камбуров, Д. Папазов, Т. Димчев, Юрд. Георгиев, Ив. Радославов, Г. Дерманчев, Г. Грънчаров. Цв. Василев, Ив. Гребенаров, Н. Костов, Н. Алексиев, Хр. Сайменов, Д-р Г. И. Кацаров, Д-р М. Панчов, Д. Ряскова, Г. Баласчев, Т. Ганчев, Г. Кертев, Г. Ценов, Ст. Бобчев, Сава Попов, Ив. Попов.

Подробно за първият период на Историческото дружество Из историята на историческото дружество в София 1901-1944 Лизбет Любенова

Устав на Българското историческо дружество от 1964 г.

Известия на Българското историческо дружество

Съдържание на списание Списание Векове

София, 2013

 

Уебмастер